Desfile Carolina Herrera Resort 2024 no Rio de Janeiro

Models at the resort 24 fashion show